Công tác tuyên truyền đại hội Đảng phải thiết thực, sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả

0
20


(QBĐT) – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tại buổi làm việc với Tiểu ban Tuyên truyền vào sáng nay, 12-6.
 
Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBTT về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, các sở, ban, ngành, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội một cách cụ thể, sâu rộng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Để công tác tuyên truyền về đại hội các cấp bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền theo kế hoạch, nhất là về trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, về hướng dẫn một số nội dung liên quan về nghi lễ và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp. 
 
Các cơ quan báo chí trong tỉnh, nhất là Báo Quảng Bình và Đài PT-TH tỉnh đã tập trung triển khai liên tục trên các số báo in và báo điện tử, phát sóng các chương trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Từ những tháng cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Báo Quảng Bình đã tập trung tuyên truyền giai đoạn 1 theo kế hoạch. Từ đầu năm 2020 đến nay, Đài PT-TH tỉnh đã thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp.
 
Bám sát kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cực đoan chống phá đại hội Đảng bộ các cấp trên không gian mạng. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng. 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên tiểu ban đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền nhấn mạnh về những kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp thời gian qua.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thắng lưu ý: Cấp ủy đảng các cấp, các thành viên tiểu ban tiếp tục bám sát, vận dụng cụ thể, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp kế hoạch tuyên truyền của tiểu ban vào tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương mình. Công tác tuyên truyền đại hội phải thiết thực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền thường xuyên và hiệu quả theo tiến độ đại hội.
 
Theo đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở, đặc biệt là 2 đại hội Đảng bộ điểm của tỉnh là Đảng bộ huyện Quảng Ninh và Đảng bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; kết quả đóng góp ý kiến của đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố và tương đương đối với dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Công tác tuyên truyền đại hội phải gắn với tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền bề nổi, cổ động trực quan; phát huy tốt vai trò Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban, đồng thời nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 
Hiền Chi
,P.V

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here