.: VGP News :. | Thay đổi biện pháp thi công, nghiệm thu như nào?

0
44


(Chinhphu.vn) – Nhà thầu được thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện của công trình sau khi được bên giao thầu chấp thuận. Việc nghiệm thu, thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Cơ quan ông Hoàng Trung Hiếu (Quảng Bình) trúng thầu và ký hợp đồng xây dựng một công trình cầu giao thông theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá, khi mời thầu chỉ mời đầu mục như sau: “Sản xuất và lắp đặt dầm L=17.7m”. Khi triển khai thi công, do điều kiện thực tế hiện trường thi công nên Công ty ông Hiếu phải thay đổi một số biện pháp thi công như bãi đúc dầm, căng cáp dầm, lao dầm, ván khuôn dầm…

Ông Hiếu hỏi, nhà thầu có cần thiết phải trình lại biện pháp thi công theo thực tế hay không (vì khi bỏ thầu Nhà thầu bỏ theo đơn giá tổng hợp của đầu mục “sản xuất và lắp đặt dầm L=17.7m”)? Nếu trường hợp phải trình lại biện pháp thi công thì theo thực tế và sau này được chấp thuận thì nghiệm thu thanh toán như thế nào, lấy theo giá trúng thầu hay phải chiết tính lại theo biện pháp thực tế thi công?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung hỏi của ông Hoàng Trung Hiếu chưa nêu rõ hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách hay nguồn vốn khác. Trường hợp hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 2/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc thay đổi biện pháp thi công và nghiệm thu thực hiện như sau:

Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định bên nhận thầu thi công xây dựng có quyền được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu được thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện của công trình sau khi được bên giao thầu chấp thuận. Việc nghiệm thu, thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Chinhphu.vn


Từ khóa:


biện pháp thi công


,


nghiệm thu


Bài viết này được đăng tải lại từ trang web baochinhphu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here