Quảng Bình: Rà soát các vi phạm đất đai đối với mô hình hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng

0
177


(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn về vệc kiểm tra, rà soát các vi phạm luật đất đai đối với mô hình  du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng.

Ngày 29/10/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1947/UBND-TNMT về việc kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (farmstay).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê các khu vực đang tồn tại mô hình famrstay; tổ chức kiểm tra mô hình famrstay của các hộ gia đình, cá nhân; xác định mô hình có vi phạm pháp luật đất đai, làm rõ từng hành vi vi phạm, lập hồ sơ để xử lý kịp thời theo đúng quy định; mô hình chưa có vi phạm pháp luật đất đai hoặc có vi phạm nhưng chưa có chế tài xử lý, chưa có trong quy định của pháp luật đất đai để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh trường hợp có thể xảy ra vi phạm (nếu có) và nghiên cứu, đánh giá đối với mô hình nêu trên để đề xuất phương án quy hoạch hoặc biện pháp xử lý phù hợp với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; tổng hợp nội dung còn vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/11/2020.

Sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bảo Ninh, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Vĩnh Hà mà Báo TN&MT phản ánh trước đó.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và quy định pháp luật khác có liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh đối với các dự án nêu trên để tránh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương khu vực, dự án có sai phạm để người dân và doanh nghiệp biết, tránh đầu tư, mua, bán, dẫn đến thiệt hại về kinh tế và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra khu vực đang tồn tại mô hình nghĩ dưỡng của các tổ chức, doanh nghiệp; tổng hợp nội dung còn vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý doanh nghiệp sử dụng đất thực hiện dự án famrstay sau khi có báo cáo tổng hợp của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các Sở: Xây dựng, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra và thực hiện các nội dung liên quan; đề xuất giải pháp quản lý, tổng hợp nội dung còn vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai và lĩnh vực ngành quản lý liên quan đến mô hình famrstay đang tự phát hình thành.P.V

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here